Функции neticle Media Intelligence

Мониторинг neticle
Мониторинг в реално време
Социални медии (Facebook,Twitter,YouTube, Instagram)
Новинарски сайтове
Видеопортали
App Store reviews
Google Play reviews
Блогове
Форуми
Оценки в онлайн магазини
Специални сайтове (220.ro, Indavideo.hu, etc.)
Автоматичен анализ на съдържанието neticle
Автоматичен анализ с човешка точност
Уникален индекс на репутацията за проследяване на репутацията
Автоматичен сентимент
Автоматично разпознаване на марки
Автоматично разпознаване на личности
Автоматично разпознаване на теми
Автоматично разпознаване на места
Автоматично разпознаване на организации
Автоматично разпознаване на емоции
Автоматично разпознаване на пол
Автоматични инсайти
Автоматично разпознаване на тенденции
Услуги neticle
Максимален брой потребители Неограничен
Тестови период
Персонализирани аларми по имейл
Аларма при необичайни спадове в репутацията
Аларми при високо ниво на споменаванията
Аларми при високо ниво на споменаванията
Персонализирани бюлетини по имейл
Персонализиран админпанел
Персонализирани отчети
Персонализирани шаблони за отчети
Исторически данни
API интеграция
Експертни анализи
Системни функции neticle
Езици AL, AT, BG, CH, CZ, DE, GE, HR, HU, NL, PL, RO, RU, SI, SK, SRB, UA
Филтриране на ключови думи
Бенчмаркинг на конкуренти
Търсене по произволни думи
Идентифициране на лидери на мнение
Идентифициране на най-активните сайтове
Управление на споменаванията с отметки, бележки, изпращане по имейл
Интеграция на имейли
Експорт в PNG, PDF, XLS
Съпорт neticle
Личен консултант
Настройки на думи и профили от акаунт мениджър
Безплатно обучение
Онлайн видео обучение
Онлайн use-cases
Безплатна промяна на ключови думи

Contact Us

Neticle Labs

Contact Us!

Address:
1082 Budapest, Leonardo da Vinci str. 41. (2. em. 14.)

Registered seat:
1213 Budapest, Vető str. 10.

Photo of Péter Szekeres
Péter Szekeres

Co-founder & CEO
[email protected]
+36 70 701 6488

Photo of Peter Kaishev
Peter Kaishev

Client Director Bulgaria and Georgia
[email protected]
+359 887 226 177

Photo of Gabriella Sinka
Gabriella Sinka

Marketing Coordinator
[email protected]
+36 20 527 6187